The Goals

The goals of the "World of Tomorrow"

In recent years there has been no business conference held in Slovakia at which 5 keynote speakers from abroad could have shared their experience.

No one of the keynote speakers who will appear in the "World of Tomorrow" program has ever appeared anywhere in Slovakia and three of them have never even had an opportunity to be heard in neighboring countries. All of this in spite of the fact that we are talking about professional speakers who have delivered speeches all over the entire world. To listen to them means having a chance to acquire truly useful thoughts and inspiration which can be applied in practice.

Over the next years and decades, the world is going to change quickly and not exponentially. It is necessary to be prepared, so as to be able to react speedily to those changes. The main goal of the "World of Tomorrow" is to offer inspiration leading to quick reactions in the future.

The Business Forum will be unique and very interesting, so please, don't hesitate to pass this news on to anyone who might be interested!


(original czech version)
Cíle "World of Tomorrow"

V posledních letech se na Slovensku nekonala biznis konference, na které by prezentovalo své zkušenosti pět zahraničních keynote speakers. Ani v okolních zemích nejsou podobné konference časté.

Nikdo z keynote speakers na programu World of Tomorrow nevystoupil nikdy na Slovensku, tři z nich nikdy nevystoupili ani v okolních zemích. Přitom se jedná o řečníky, kteří přednášejí doslova po celém světě. Vyslechnout je, znamená možnost získat doopravdy užitečné a v praxi využitelné myšlenky a inspirace.

Svět v následujících letech a desetiletích se bude rychle a neexponenciálně měnit. Je třeba být připravený, je třeba rychle reagovat. V globální i v regionální ekonomice. Základním cílem "World of Tomorrow" je poskytnout podněty, které k budoucí rychlé reakci přispějí.

Celá akce bude unikátní a velmi zajímavá, prosím, neváhejte poskytnout o ní informaci každému, pro koho by mohla být užitečná!

Jiří Ščobák
Organizer of "World of Tomorrow"

Video pozvánka

Čtěte víc:
Rozhovor o konferenci v týdeníku Týždeň

Lesen Sie mehr:
Interview auf dem Wirtschaftszeit.at

Program

Program of "World of Tomorrow"

The Goals

The goals of the "World of…

O rečníkoch

About speakers (slovak version)

Useful information

Price, accessibility, parking